Privacybescherming
Psychotherapiepraktijk Fransen stelt de veiligheid en vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens voorop. In ons privacystatement hebben wij uiteengezet hoe wij uw privacy en de bescherming van uw persoonsgegevens waarborgen. Dit privacybeleid heeft betrekking op gegevens die wij verwerken van onze relaties en de mensen die met onze praktijk contact op nemen.

Algemene Verordening Gegevensbescherming
Vanaf 25 mei 2018 is er veel veranderd op het gebied van privacybescherming. Op deze datum is de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) definitief vervangen door de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Het is daarom van belang dat u weet hoe wij met uw gegevens omgaan.

» Meer lezen over de AVG

Delen van persoonsgegevens met derden
Psychotherapiepraktijk Fransen verstrekt gegevens uitsluitend aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Alle gegevens die u verstrekt, worden door ons strikt vertrouwelijk behandeld en altijd volgens de toepasselijke wet- en regelgeving. Wij verwerken uw gegevens enkel voor het doel waarvoor wij uw gegevens hebben verkregen. Klik hier voor ons volledige Privacystatement.

» Download ons volledige Privacystatement