Het Kwaliteitsstatuut ggz
Patiëntenorganisaties, zorgaanbieders en zorgverzekeraars hebben gezamenlijk een veldnorm voor de kwaliteit van de curatieve ggz ontwikkeld. Deze is vastgelegd in het model Kwaliteitsstatuut ggz. De Nederlandse Zorgautoriteit (Nza) en Zorginstituut Nederland onderschrijven deze afspraken van het veld.

Vanaf 1 januari 2017 zijn wij wettelijk verplicht ons Kwaliteitsstatuut op onze website te publiceren. In dit Kwaliteitsstatuut hebben wij beschreven hoe wij onze zorgverlening aan u als cliënt hebben geregeld. Bijgaand treft u het officiële document aan waarin alles uitvoerig omschreven staat.

Hierin staat o.a. het nieuwe begrip 'regiebehandelaar'. Deze term slaat op de centrale behandelaar in de praktijk. In Psychotherapiepraktijk Fransen is dat gedurende het gehele behandeltraject Connie Fransen.

Klik hier voor het complete document van de z.g. veldpartijen die de structuur van het Kwaliteitsstatuut ggz hebben opgesteld.

Klik hier voor het Kwaliteitsstatuut van Psychotherapiepraktijk Fransen.

Klik hier voor het goedkeuringsdocument.

 

» Terug naar vorige pagina