Het BIG-register
Het BIG-register is een taak die voortkomt uit de Wet BIG (Wet op de Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg). Het BIG-register geeft duidelijkheid over de bevoegdheid van een zorgverlener. Er staan meer dan 340.000 zorgverleners geregistreerd in het BIG-register. Iedereen kan het register raadplegen. Het CIBG, een uitvoeringsorganisatie van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, voert het BIG-register.
(Bron: https://www.bigregister.nl/overbigregister)

Zorgconsumenten
Wilt u weten of uw zorgverlener bevoegd is om haar beroep uit te oefenen? Dit kan op naam, maar ook op BIG-nummer. Iedere zorgverlener heeft zo'n uniek, persoonsgebonden BIG-nummer.

Voor informatie over de inschrijving van Connie Fransen, klik hier.