Connie FransenVoor wie
In de praktijk kunnen volwassenen en jeugdigen vanaf 18 jaar met diverse psychische klachten geholpen worden. Daarnaast kunnen echtparen die problemen hebben zich aanmelden. Ook gezinnen waar 1 of meerdere leden van het gezin in de knoop zitten, kunnen bij ons terecht.

Om te zien met welke klachten u zoal bij ons terecht kan, klik hier.

 

M.i.v. 31 december 2022 stoppen wij met onze praktijk.

Verwijzing
Een verwijzing moet voldoen aan de volgende eisen van de zorgverzekeraar:

  • naam en functie en AGB-code van de verwijzer/huisarts;
  • handtekening;
  • datum van verwijzing;
  • reden van verwijzing;
  • op de verwijzing staat aangegeven dat de verwijzing voor gespecialiseerde GGZ is;
  • een beschrijving van de psychische aandoening en voorgeschiedenis;
  • de huidige medicatie.

Kosten
Voor een in 2020 gestarte behandeling bedraagt het eigen risico € 385, ook als deze in 2021 doorloopt. Omdat het eigen risico voor 2021 niet verandert, geldt dit dus ook voor behandelingen die in 2021 zullen starten.

Waar
De praktijk is gevestigd in Taarlo aan de Dorpsweg 12. U kunt hier op ons eigen terrein uw auto parkeren. Taarlo is helaas niet per openbaar vervoer te bereiken. (Klik hier voor een routebeschrijving.) De praktijk is goed toegankelijk voor rolstoelen; alle ruimten zijn op de begane grond.

Wie
De behandelingen worden uitgevoerd door Connie Fransen. Klik hier voor meer informatie.

Consult
Een consult duurt in de meeste gevallen een uur. U dient op tijd aanwezig te zijn en bij verhindering tenminste 24 uur van te voren af te bellen. Als u dat niet doet kunnen wij kosten in rekening brengen. Bij de start en aan het einde van de behandeling vragen we u een vragenlijst in te vullen, die ons helpt om ons werk beter te kunnen doen.

Afspraak maken
Van maandag tot en met donderdag kunt u 's morgens tussen 8.00 en 9.00 uur bellen op 0592 - 501439 voor het maken van een afspraak.

De praktijk
De praktijk heeft contracten met (vrijwel) alle zorgverzekeraars. Klik hier voor een overzicht. Wij zijn lid van de beroepsvereniging LVVP (Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen & Psychotherapeuten). Connie Fransen is BIG geregistreerd onder nummer 89025859716. Klik hier voor meer informatie.

Visitatie
Als LVVP-lid zijn wij statutair verplicht om eens in de vijf jaar deel te nemen aan het LVVP-visitatietraject. Met de visitatie houden we met elkaar de kwaliteit van de praktijkvoering hoog. Zo kunnen we als beroepsgroep van vrijgevestigde ggz-professionals laten zien transparant en toetsbaar te zijn. De visitatie is opgenomen in het kwaliteitsstatuut.

Het Kwaliteitsstatuut ggz (patiënten- en naastenversie)
U bent op zoek naar de beste behandeling voor uw psychische of psychiatrische probleem. Maar bij welke ggz-aanbieder vindt u die? Hoe krijgt u zicht op de kwaliteit van de behandelingen? Kunt u direct beginnen of is er een wachttijd? En bij wie kunt u terecht met vragen en opmerkingen tijdens uw behandeling? Allemaal vragen waarover zorgaanbieders u vanaf 2017 duidelijk moeten informeren. Hiervoor maken zij gebruik van een zogeheten kwaliteitsstatuut. Hierin leest u wat u mag en kunt verwachten. Zo weet u op welke kwaliteit u uw zorgaanbieder kunt aanspreken - vooraf en tijdens de behandeling. Klik hier voor meer informatie.