Connie FransenVoor wie
In de praktijk kunnen volwassenen, jeugdigen en kinderen met diverse psychische klachten geholpen worden. Daarnaast kunnen echtparen die problemen hebben zich aanmelden. Ook gezinnen waar 1 of meerdere leden van het gezin in de knoop zitten, kunnen bij ons terecht.

Om te zien met welke klachten u zoal bij ons terecht kan, klik hier.

Aanmelden
U kunt zich telefonisch aanmelden 's morgens tussen 8.00 en 9.00 uur. Om de behandeling vergoed te krijgen verlangt uw ziektekostenverzekering een verwijzing van uw huisarts. Zonder verwijzing kunnen wij u ook helpen, maar dan moet u zelf de kosten dragen. Wij streven ernaar u onmiddellijk te helpen, zodra u een verwijzing heeft. Houdt u rekening met een wachttijd van ca. één week. Bij acute problemen kunt u altijd op korte termijn een afspraak maken.

Verwijzing
Een verwijzing moet voldoen aan de volgende eisen van de zorgverzekeraar:

 • naam en functie en AGB-code van de verwijzer/huisarts;
 • handtekening;
 • datum van verwijzing;
 • reden van verwijzing;
 • op de verwijzing staat aangegeven of de verwijzing voor:
  - generalistische Basis GGZ of
  - gespecialiseerde GGZ is;
 • een beschrijving van de psychische aandoening en voorgeschiedenis;
 • de huidige medicatie.

Kosten
Voor een in 2015 gestarte behandeling bedraagt het eigen risico € 375, ook als deze in 2016 doorloopt. Bij alle behandelingen die in 2016 zijn/worden gestart, betaalt u het eigen risico van € 385. Omdat het eigen risico voor 2017 niet verandert, geldt dit dus ook voor behandelingen die in 2017 zullen starten.
Kinderen/jongeren onder 18 jaar zijn géén eigen risico verschuldigd.

Waar
De praktijk is gevestigd in Taarlo. De ingang van de praktijk is aan de Dorpsweg tegenover nr. 7 (postcode 9485 TB). Hier kunt u ook uw auto parkeren. Taarlo is helaas niet per openbaar vervoer te bereiken. (Klik hier voor een routebeschrijving.) De praktijk is goed toegankelijk voor rolstoelen; alle ruimten zijn op de begane grond. Het postadres is: Jagerstraat 1, 9485 TD Taarlo.

Wie
De behandelingen worden uitgevoerd door Connie Fransen. Klik hier voor meer informatie.

Consult
Een consult duurt in de meeste gevallen een uur. U dient op tijd aanwezig te zijn en bij verhindering tenminste 24 uur van te voren af te bellen. Als u dat niet doet kunnen wij kosten in rekening brengen. Bij de start en aan het einde van de behandeling vragen we u een vragenlijst in te vullen, die ons helpt om ons werk beter te kunnen doen.

Afspraak maken
Van maandag tot en met donderdag kunt u 's morgens tussen 8.00 en 9.00 uur bellen op 0592 - 501439 voor het maken van een afspraak. U kunt (bijna) altijd snel bij ons terecht. Zie ook Wachttijden.

De praktijk
De praktijk heeft contracten met (vrijwel) alle zorgverzekeraars. Klik hier voor een overzicht. Wij zijn lid van de beroepsvereniging LVVP (Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen & Psychotherapeuten). Connie Fransen is BIG geregistreerd onder nummer 89025859716.

Het BIG-register
Het BIG-register is een taak die voortkomt uit de Wet BIG (Wet op de Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg). Het BIG-register geeft duidelijkheid over de bevoegdheid van een zorgverlener. Er staan meer dan 340.000 zorgverleners geregistreerd in het BIG-register. Iedereen kan het register raadplegen. Het CIBG, een uitvoeringsorganisatie van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, voert het BIG-register.
(Bron: https://www.bigregister.nl/overbigregister)

Zorgconsumenten
Wilt u weten of uw zorgverlener bevoegd is om haar beroep uit te oefenen? Dit kan op naam, maar ook op BIG-nummer. Iedere zorgverlener heeft zo'n uniek, persoonsgebonden BIG-nummer.

Voor informatie over de inschrijving van Connie Fransen, klik hier.